Europa, het eerlijke verhaal

Brabants dagblad/De stem juni 2019 Het bestaan van een Europese interne markt betekent een groter afzetgebied voor bedrijven gevestigd in lidstaten van de EU. Een groter afzetgebied genereert, normaal gesproken, een grotere vraag naar het te fabriceren product en maakt daardoor schaalvergroting van het productieproces mogelijk. Schaalvergroting maakt op haar beurt productspecialisatie mogelijk (één arbeider maakt niet de hele fiets Lees verder →

Belang van het kind

Brabants Dagblad , BN De stem 13 december 2018 Een steeds groter wordende groep ouders kiest ervoor hun kind niet te vaccineren. Inmiddels bestaat deze groep niet alleen uit ouders met een religieuze achtergrond maar ook uit hoogopgeleide ouders met een kritische houding. Zouden er andere dan religieuze redenen kunnen zijn om je kind niet te vaccineren? Wetenschappelijk onderzoek  Zowel Lees verder →

Van vervuiling naar heling

Brabants Dagblad 18-10-2018, De stem 24-10-2018, Tijdschrift Spiegelbeeld November Aarde, dier en mens lijden onder een lange hittegolf. Terwijl mijn omgeving zich verheugt op de vele barbecue avonden die in het verschiet liggen vraag ik mezelf af of de zomer van 2108 net zoals die van 1976 een ‘gewone’ warme zomer is of dat deze hitte het resultaat is van Lees verder →

Burn out

Brabants Dagblad  Meer dan één miljoen werknemers in Nederland ervaren burn-out klachten. Een getal dat aangeeft dat ‘het hebben van burn-out klachten’ niet alleen een individueel probleem voor de werknemer maar inmiddels een maatschappelijk probleem geworden is. Blijkbaar ligt er een verband tussen hoe wij onze samenleving inrichten en de omvang van mensen met burn-out klachten. Door mijn werkervaring als Lees verder →

De zin van ziek zijn

Geplaatst in het tijdschrift Spiegelbeeld (juni) In de media verschijnt vaak het zinnetje: hij of zij strijdt tegen …..een bepaalde ziekte. De overtuiging dat men tegen ziekte dient te strijden en dat deze pas verdwijnt na het leveren van een gevecht er tegen is blijkbaar onderdeel van onze collectieve conditionering.  Maar …. komt deze overtuiging of vooronderstelling wel overeen met Lees verder →

Integriteit

Brabants Dagblad 2017    Volgens Jan Terlouw moet integer openbaar bestuur het vertrouwen van de burger in de politiek herstellen. De bestuurder als een voorbeeld (ouder) voor de burger.  Het feit doet zich echter voor dat het grootste deel van de bestuurders die vanwege niet-integer gedrag zijn weggestuurd, lid is van de VVD. De politieke partij met de grootste aanhang Lees verder →

Wat is uitspraak rechter in Waalwijk nog waard?

Brabants Dagblad 2017    Ik ben relatief nieuw in deze gemeente. Toch heb ik reeds vier keukentafelgesprekken met hen gevoerd om de hoogte van het PGB dat ik ontvang vanwege medische redenen, vast te stellen. Ik was in de veronderstelling dat deze gesprekken tot doel hadden mijn (on) mogelijkheden objectief in kaart te brengen. Dat bleek al snel een te Lees verder →

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden

Brabants Dagblad 2017 Het etenstijd wanneer er wordt aangebeld. Mijn buurman vraagt mij vriendelijk of ik een kleine bijdrage over heb voor de Nierstichting. Diezelfde avond roept een bekend oncoloog de televisiekijker op geld, noodzakelijk voor het broodnodige onderzoek naar een specifieke vorm van kanker, te doneren aan zijn stichting. Zou het geld in ons land op zijn? De volgende Lees verder →

Normen en waarden

Brabants dagblad 2016 Onze koning vertelt mij door het voorlezen van de troonrede hoe belangrijk het handhaven van normen en waarden is voor onze samenleving. Welke normen en  waarden zou hij bedoelen?   Bedoelt hij dat we de norm die ouderen woonachtig in het verpleeghuis maximaal één maal per week van een douchebeurt voorziet, dienen te handhaven? (Heb van horen Lees verder →